اینترفیس و کنترل فرمان

اینترفیس پژو ، اینترفیس ساندرو و ال نود و سایر خودرو های داخلی و خارجی ، نصب به صورت فابریک و سوکتی بدون نیاز به تغییر در سیم کشی فابریک خودرو جهت راه اندازی کنترل فرمان و سهولت در کنترل رادیوپخش خودرو

اینترفیس و کنترل فرمان