سنسور دنده عقب

سنسور دنده عقب با چهار سنسور و نمایشگر فاصله ال ای دی

سنسور دنده عقب